10/3/08

Biodiversitat sí i pluralitat ideològica no?

En una primera reacció als resultats electorals d'anit, trobe que és una contradicció que n'hi haja una sensibilitat pel medi ambient, la diversitat, i les espècies en perill d'extinció, i en canvi, ningú sembla preocupar-se per la consolidació del bipartidisme en el camp polític.
Tinc clar que la preocupació pel medi ambient i les espècies protegides és només relativa, perquè si la gent fóra plenament consciencient de les comoditats a les que cal renunciar per a ser més respectuosos amb el medi ambient, deixaria de ser una cosa de moda. En conseqüència, és comprensible que si no ens preocupa la "vida biològica", menys ens precuparà la "vida ideològica".
Però també tinc clar que a tots els agrada més un camp verd ple de ravenissa i roselles, abelles i papallones, pardalets i un cel blau, que un carrer gris, ple de cotxes i papers per terra, sense sol perquè unes finques altes i juntes ho impedeixen. És una mostra més de la contradictòria condició humana i de la feblesa d'una democràcia de 30 anys, que encara no ha vençut una dictadura de 36 anys.