10/12/07

S'ha perdut Alacant

Anit amb nocturnitat i traidoria la Generalitat va tallar l'emissió de TV3 des del repetidor de la Carrasqueta, i va deixar sense televisió en català les comarques del sud del País Valencià. No és un fet aillat, estrictament tecnològic. És l'actualització del Decret de Nova Planta. Aquell eliminava lleis i institucions valencianes. Aquest arrasa amb la llengua, la cultura, però també el paisatge, la indústria, de l'economia: destrossa de la costa plena d'edificacions que no tenen garantida l'aigua i que, en canvi, s'inunden quan plou, destrossa de la muntanya per a fer urbanitzacions, destrossa de la indústria tèxtil de l'interior i de la sabatera que no han rebut cap suport polític perquè es nega la crisi de la globalització, i destrossa dels drets dels treballadors aprofitant la poca formació, l'abundància de mà d'obra i la seua temporalitat.

No són coses aillades, és un projecte globla amb un únic objectiu: ¡Arriba España!

I en eixa "España", ja ens deixaren clar, "por justo derecho de conquista" que no ens admetien ni als valencians ni als demòcrates.