11/9/11

Homenatge a Estellés

Juguen, se'n riuen:
una pilota passa
de l'una a l'altra.
Una d'elles s'estira
la goma de les bragues.

del llibre Navegacions Dubtoses